Montované haly (skladové, obloukové, plachtové) Výroba montovaných hal

Montované haly, vyráběné firmou stany haly Kunovský s.r.o., jsou modulární systém, určený pro snadnou a rychlou montáž a nenákladné řešení vašich aktuálních požadavků. Velikosti i rozměry hal jsou variabilní, mnohostranné použití je pak nespornou výhodou všech námi dodávaných montovaných hal.

Vyrábíme montované haly:

Každá z výše uvedených konstrukcí je specifická jak užitím tak svou funkčností. Vzhled je dán tvarem a použitým druhem opláštění. Nejčastější opláštění našich výrobků je vysokopevnostní průmyslovou textilií. Další možností opláštění haly je trapézový plech. Častá je kombinace těchto materiálů.

Montované haly s ocelovou konstrukcí jsou určeny především k dlouhodobému využití na stabilním podloží - sklady, jízdárny, výrobní prostory, pro zemědělské účely - ustájení, výstavní prostory,

Montované haly s duralovou konstrukcí najdou uplatnění jako prozatímní přístřešky, sklady a montovací prostory, konferenční a výstavní prostory, dočasné obchody či jízdárny na místech s krátkodobým předpokladem využití

Všechny uvedené typy montovaných hal jsou nezateplené, případně s vnitřním lehkým zateplovacím pláštěm.

Typická je pro lehké montované haly snadná montáž, díky které je lze v krátké době nejenom složit, ale i rozebrat a přemístit. Montované haly rovněž nevyžadují žádné speciální základy, postavíte je na jakékoli zpevněné ploše. Doporučujeme však asfaltové nebo betonové plochy převyšující okolní terén alespoň o 10 cm. Pro ukotvení našich montovaných hal lze využít ocelové hřeby nebo kotvící techniku v podobě ocelových nebo chemických kotev.

rozpon (šíře) čela montovaných hal, které dodáváme, je 4 až 40 m, přičemž jejich délka není omezena. Krok mezi jednotlivými částmi konstrukce je 2,5 - 5 m, standardní výška bočnice je 3 m - popř. lze i více.

Standardní volitelnou výbavou naší montované haly jsou mechanické vstupy, vjezdy, vrata, ventilační otvory.

Jako doplňkové služby pro vás zajistíme:

  • klimatizaci dodané haly
  • okna a prosvětlovací plochy
  • ventilační otvory
  • osvětlení a elektroinstalaci
  • vrata rolovací
  • servisní (únikové) vstupy
  • podlahu
  • zabezpečovací systém a signalizace

Kontaktujte nás

*
*
*