Seminář MATA 07 - Membránová a textilní architektura

VUT Kunovský

Dne 22. března 2007 proběhl na fakultě architektury VUT v Brně seminář zaměřený na využití membránových konstrukcí architektuře. Seminář byl pořádán po dohodě firmy KUNOVSKÝ s.r.o. a děkana Fakulty architektury VUT v Brně, prof. Ing. arch. Vladimíra Šlapety, DrSc.

Seminář byl rozdělen tématicky do dvou bloků. Dopolední blok byl věnován vlastnímu materiálu textilie, jejím vlastnostem, možnostem zpracování vzhledem k požadovanému chování v navrženém tvaru a příkladům realizací. Prof.Jiří Militký, děkan Fakulty textilní TU Liberec, fundovaně otevřel pohled do struktur vláken, jejich chování, cílenému zpracování a následnému využití. Andreas Wilhelm z německé firmy VERSEIDAG-INDUTEX GmbH Krefeld uvedl příklady realizací textilních membrán – od zastřešení sportovních stadionů po fasády hotelů. O potenciálu předepjatých membrán přednášel zástupce francouzské firmy FERRARI Stefan Ballok, vše dokládal obrazem na realizovaných objektech.

Seminář MATA 07 Seminář MATA 07 Seminář MATA 07

Seminář MATA 07 Seminář MATA 07 Seminář MATA 07

Po polední pauze a obědem s vyhlídkou na Špilberk z horní restaurace Kavalerie hotelu Austerlitz se pokračovalo v duchu českých realizací. Architekt Pavel Rada provedl přítomné krok za krokem celým procesem od prvotního návrhu až po stavbu-montáž membrány v jedné ostravské škole. Velký zájem vzbudily tvary střihových dílů a vlastní rozbalování membrány v rukavičkách a málem v ponožkách. Další vystoupení prof. Rosemarie Wagner z Fakulty architektury z mnichovské univerzity představilo software pro navrhování membránové architektury EASY. Posluchači byli natolik vtaženi do tématu, že si vyžádali ukázku konkrétního postupu. Poslední dva příspěvky přednesli pedagogové FA VUT. Ing. Petr Kostiha z Ústavu stavitelství nabídl ohlédnutí za 4 studentskými workshopy věnovanými právě návrhům membránové konstrukce ve spolupráci s Fakultou architektury v Nancy. Výsledky posledního ročníku, kdy se navrhovalo zastřešení nádvoří na hradě Veveří, doprovázely seminář MATA 07 v přilehlém prostoru chodby fakulty. Návštěvníci tak mohli obdivovat 15 modelů a doprovodných panelů, které doznaly určitou patinu díky času strávenému ve vlhkých prostorách hradu, kde byly vystaveny. Na samotný závěr semináře arch. Pavla Herzanová z Ateliéru interiéru a výstavnictví promítla dokument o vzniku a realizaci 1. membrány v ČR na BVV. Její komentář doplnil i arch.Jiří Skalický, autor návrhu.

Semináře se zúčastnilo 10 přednášejících a přišlo si poslechnout 53 registrovaných zájemců. Malou aulou ale prošlo více studentů a pedagogů fakulty, třeba jen na vybranou přednášku. Každý, kdo vstoupil, obdržel nezbytné palivo – láhev nealko a keksy, případně sluchátka pro tlumočené příspěvky.

Závěrečné zhodnocení bylo příznivé, určitě to nebylo poslední setkání příznivců membrán a možná se rýsuje příslib vypsání studentské soutěže…ale to je předčasné. Přítomní si určitě odnesli spoustu nových poznatků a informací a vystupující dámy rudou růži a všichni účinkující malou pozornost ze sklepů jižní Moravy.

Ing.arch. Iva Poslušná, Ph.D.
Proděkanka Fakulty architektury VUT v Brně

Kontaktujte nás

*
*
*